Welkom
 

M.I.V. 1 JANUARI 2022 ZIJN ALLE ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING GESTOPT.

 

 

Wij heten u van harte welkom bij EHBO-vereniging 'Aarle-Rixtel'.
Op deze pagina bieden wij u een overzicht van onze activiteiten.

Maak links uw keuze uit een van de rubrieken voor meer informatie.


 


Let op: een verbandpost is niet 24 uur per dag bezet.
Neem bij levensbedreigende situaties altijd contact op met het alarmnummer 112 of met uw huisarts.
EHBO'ers kunnen alleen eerste hulp verlenen!


 

   Algemeen
 

 

EHBO Aarle-Rixtel is aangesloten bij de Nationale Bond voor EHBO en hiermee wordt een kwaliteit gegarandeerd wat zich uit op de manier waarop de lessen worden gegeven.

Er is een professionele kaderinstructrice en twee LOTUSsen (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding Slachtoffers).

De lessen worden gegeven in onze eigen oefenruimte in multifunctioneel gebouw De Dreef, Duivenakker 76, Aarle-Rixtel.  

Onze vereniging bestaat sinds 1953.

 
 

 

    Bestuur
 

 

* Court van Heijst, voorzitter

* Tine Kuijpers, secretaresse

* Frank Schepers, penningmeester

* Maria Swinkels, verzorging materiaal

* Ans Corbeij, P.R.

* Frank Smits, bestuurslid

 

E-mail: ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl.

 

 


   Nieuwsbrief
 

    

Vraag van ambulancemedewerkers

Medewerkers van de ambulancediensten maken steeds vaker mee dat een patiënt/slachtoffer wel een mobieltje bij zich heeft maar dat het voor de hulpdiensten heel moeilijk is te achterhalen wie er in geval van nood gebeld moet worden.

Hiervoor is de ICE-code ingevoerd.

Iedereen wordt gevraagd (ook kinderen) om deze code in te voeren in zijn gsm.

Wat is de ICE-code?

ICE betekent: In Case of Emergency (in geval van nood).

Onder de naam ICE sla je het telefoonnummer op van de persoon die moet worden gebeld in geval van nood. Als je verschillende nummers wilt opslaan dan gebruik je de namen ICE1, ICE2, ICE3……enz.

Het is gemakkelijk te realiseren, het kost niets en het kan zeker een verschil uitmaken als het snel moet gaan. Politie, artsen, ambulancepersoneel enz. weten dan altijd wie er moet worden gebeld.

ICE is intussen internationaal erkend als afkorting.

                                                                  

 

      

     

    Cursussen
 

 

 

 

 

                                                  

 

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN:

Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, op het werk of bij het sporten. Een valpartij, een verbrande vinger, een geschaafde knie. Maar ook ernstige situaties zoals het bewustzijn verliezen, storingen in de ademhaling of een verkeersongeval. Dan wil niemand met lege handen staan, maar wil hulp bieden. Met het diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis weet men hoe te handelen.

De EHBO-cursus bestaat uit 10 lessen  en wordt afgesloten met een examen .

Het diploma blijft geldig door het volgen van  herhalingslessen.                                   

                                

De EHBO-cursus wordt gegeven door de drie Laarbeekse EHBO-verenigingen gezamenlijk.

 

  

 

 

 

AED-ALERT:

EHBO Aarle-Rixtel verzorgt  ook de herhalingslessen Reanimatie - AED            

samen met Stichting AED Alert (AAL).

Een grote groep vrijwilligers vormt een reanimatienetwerk in het dorp.

Op diverse plaatsen in het dorp hangen AED’s en de geregistreerde vrijwilligers zijn ingedeeld in ‘cirkels’. 

De Meldkamer Ambulancezorg stuurt adresgegevens van een slachtoffer naar AED-Alert.

AED-Alert zoekt de dichtstbijzijnde hulpverleners en stuurt hen een SMS-bericht met een opdracht.

De herhalingslessen voor deze vrijwilligers worden ook gegeven via de EHBO-vereniging in Aarle-Rixtel.

 

 

 

 

    Herhalingslessen
 
 

 

 

    Evenementen
 

 

Regelmatig wordt onze vereniging gevraagd  EHBO-ers te leveren om te posten
bij evenementen die door clubs of verenigingen worden georganiseerd. Bij veel
evenementen is dit ook een vereiste. Denk met name aan sportevenementen.
De laatste jaren wordt het voor onze vereniging echter steeds moeilijker
om EHBO-ers te leveren.

Het bestuur van de EHBO-vereniging ziet zich daarom genoodzaakt te stoppen
met het posten bij evenementen. Wel is het mogelijk om  EHBO-tassen bij ons te lenen.

Hierbij wordt 20 euro borg gevraagd en worden de gebruikte artikelen  in rekening gebracht.
Wij wijzen u erop dat u altijd één of meer van uw leden een cursus bij ons kunt laten volgen,

zodat u voortaan altijd zelf EHBO-ers in huis heeft.
Zij kunnen hun diploma ook geldig houden door de herhalingslessen bij onze
vereniging te volgen.

 

    AED
 

 

In Aarle-Rixtel is een netwerk van vrijwilligers die kunnen reanimeren met gebruik van een AED. Zij maken deel uit van AED Alert. Zij kunnen in geval van nood worden opgeroepen. Tijdens een opleiding reanimatie hebben zij ook geleerd hoe een AED (Automatische Externe Defibrillator) bediend moet worden.

Deze AED's hangen op veel plaatsen in het dorp en zijn dag en nacht toegankelijk.

Wie overweegt om zich aan te willen sluiten bij AED Alert kan een cursus Reanimeren volgen waarbij ook wordt geleerd hoe een AED bediend moet worden.

Informatie is verkrijgbaar bij de EHBO-vereniging.

 

 


  
 

 

LET OP: Soms gebeurt het dat een mail van de EHBO niet is aangekomen.

Deze blijkt dan in de spam-box te zijn beland. Controleer dit regelmatig.