Welkom
 

 

 

Wij heten u van harte welkom bij EHBO-vereniging 'Aarle-Rixtel'.
Op deze pagina bieden wij u een overzicht van onze activiteiten.

Maak links uw keuze uit een van de rubrieken voor meer informatie.


  

Let op: een verbandpost is niet 24 uur per dag bezet.
Neem bij levensbedreigende situaties altijd contact op met het alarmnummer 112 of met uw huisarts.
EHBO'ers kunnen alleen eerste hulp verlenen!


 

   Algemeen
 

 

EHBO Aarle-Rixtel is aangesloten bij de Nationale Bond voor EHBO en hiermee wordt een kwaliteit gegarandeerd wat zich uit op de manier waarop de lessen worden gegeven.

Er is een professionele kaderinstructrice en twee LOTUSsen (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding Slachtoffers).

De lessen worden gegeven in onze eigen oefenruimte in multifunctioneel gebouw De Dreef, Duivenakker 76, Aarle-Rixtel.  

Onze vereniging bestaat sinds 1953.

 

 
 

 

    Bestuur
 

 

* Court van Heijst, voorzitter

* Tine Kuijpers, secretaresse

* Frank Schepers, penningmeester

* Maria Swinkels, verzorging materiaal

* Ans Corbeij, P.R.

* Frank Smits, bestuurslid

 

E-mail: ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl.

 

 


   Nieuwsbrief
 

    

Vraag van ambulancemedewerkers

Medewerkers van de ambulancediensten maken steeds vaker mee dat een patiënt/slachtoffer wel een mobieltje bij zich heeft maar dat het voor de hulpdiensten heel moeilijk is te achterhalen wie er in geval van nood gebeld moet worden.

Hiervoor is de ICE-code ingevoerd.

Iedereen wordt gevraagd (ook kinderen) om deze code in te voeren in zijn gsm.

Wat is de ICE-code?

ICE betekent: In Case of Emergency (in geval van nood).

Onder de naam ICE sla je het telefoonnummer op van de persoon die moet worden gebeld in geval van nood. Als je verschillende nummers wilt opslaan dan gebruik je de namen ICE1, ICE2, ICE3……enz.

Het is gemakkelijk te realiseren, het kost niets en het kan zeker een verschil uitmaken als het snel moet gaan. Politie, artsen, ambulancepersoneel enz. weten dan altijd wie er moet worden gebeld.

ICE is intussen internationaal erkend als afkorting.

                                                                  

 

 

     

    Cursussen
 

Eerste Hulp bij Kinderen:

De EHBO-vereniging start in het najaar weer met een cursus Eerste Hulp bij Kinderen. Iedereen die met kinderen te maken heeft weet dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Kinderen zijn snel, doen onverwachte dingen en dan kan het gebeuren dat er bij een ongeluk(je) de vraag rijst: wat moet ik doen? De cursus is bestemd voor ouders, grootouders, medewerkers op een kinderdagverblijf, kortom iedereen die met kinderen te maken heeft.  In vier avonden wordt in theorie en praktijk geleerd hoe in bepaalde situaties gehandeld moet worden. Aan het eind van de cursus ontvangen de cursisten een certificaat.  

Voor medewerkers van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal die de cursus voor hun werk moeten volgen bestaat de cursus uit vijf lesavonden en wordt afgesloten met een diploma. Dit diploma is 2 jaar geldig. Voor verlenging na 2 jaar moet jaarlijks een herhalingsles worden gevolgd.

De cursusavonden duren van 20.00 tot 22.30 uur en worden gegeven in De Dreef aan de  Duivenakker 76. Veel zorgverzekeraars vergoeden deze cursus. Kijk hiervoor uw zorgpolis na.

 

 

REANIMATIE EN AED:

REANIMEREN KUN JE LEREN

De EHBO-vereniging in Aarle-Rixtel geeft op woensdag 23 en 30 oktober een cursus Reanimatie-AED. Op deze cursus wordt geleerd wat te doen bij een circulatiestoornis (hartstilstand). Dagelijks sterven mensen aan een hartstilstand, thuis, op het werk of op straat. Bij een circulatiestoornis is er acuut levensgevaar en dan is het van levensbelang om zo snel mogelijk te handelen. De eerste minuten zijn daarbij cruciaal. Op de cursus leert u hoe u een hartstilstand herkent en welke stappen vervolgens moeten worden doorlopen. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies te geven. De reanimatievaardigheden worden geleerd op een oefenpop. Daarnaast leert u het gebruik van een AED (een Automatische Externe Defibrillator). Met behulp van een AED kan het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok gegeven worden wat het slachtoffer een grotere kans op overleven geeft. Deze AED’s zijn op veel buitenlocaties in Laarbeek te vinden. Na de cursus ontvangt u een certificaat.

De lessen worden gegeven in De Dreef, Duivenakker 76 en de lestijd is van 20.00 tot 22.30 uur. De kosten bedragen 30 euro, dat is inclusief het boekje en de koffie of thee. Aanmelden kan via ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl. Voor vragen kan gebeld worden naar Ans Corbeij, tel. 0492 - 38 15 96.

 

 

                                                   

 

 

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN:

Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, op het werk of bij het sporten. Een valpartij, een verbrande vinger, een geschaafde knie. Maar ook ernstige situaties zoals het bewustzijn verliezen, storingen in de ademhaling of een verkeersongeval. Dan wil niemand met lege handen staan, maar wil hulp bieden. Met het diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis weet men hoe te handelen.

De EHBO-cursus bestaat uit 10 lessen  en wordt afgesloten met een examen .

Het diploma blijft geldig door het volgen van herhalingslessen                                    

                                         

De EHBO-cursus wordt gegeven door de drie Laarbeekse EHBO-verenigingen gezamenlijk.

 

 

 

Veel belangstelling voor reanimatiecursussen:

Nadat er in januari en februari 2019 cursussen Reanimatie/AED werden gegeven die door de cursisten succesvol waren afgerond, was de belangstelling nog steeds zo groot dat er nog een derde cursus is gegeven. Ook deze is door de deelnemers met succes afgerond met een certificaat.  In twee avonden leerden zij wat ze moeten doen wanneer iemand een hartstilstand krijgt. Daarbij is snel handelen van groot belang. Daarnaast leerden ze om te gaan met een AED, dat is de Automatische Externe Defibrillator. Deze AED's hangen op veel buitenlocaties in Laarbeek. Om de kennis op peil te houden kan jaarlijks  een herhalingsles gevolgd worden. De data worden op de site vermeld. Deze cursisten mogen tevens tegen een gereduceerd tarief van 15 euro per jaar lid worden van onze EHBO-vereniging. Dan mogen ze geheel vrijblijvend maandelijks op maandagavond de EHBO-herhalingslessen volgen. Daaronder vallen ook de reanimatie-herhalingslessen.

 

LEZING OVER HART- EN VAATZIEKTEN

Dokter Bouten, voormalig bedrijfsarts in Helmond, zal maandag 7 oktober In De Dreef in Aarle-Rixtel een lezing geven over hart- en vaatziekten. Hij zal het hebben over hartfalen, etalagebenen en het verschil tussen een pacemaker en een ICD. Een ICD is een inwendige defibrillator (Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator).

Bij hartfalen werkt het hart minder goed. Men is daardoor sneller moe of kortademig en houdt vocht vast. Bij vrouwen zijn de klachten bij hartfalen anders dan bij mannen met als gevolg dat ze vaak te laat onderkend worden. Etalagebenen is een vaatziekte waarbij de slagaderen in het been zijn vernauwd. De klachten krijgt men bij het lopen, zodra men stilstaat verdwijnen de klachten weer. Dokter Bouten zal uitgebreid op deze onderwerpen ingaan en uiteraard kunnen er ook vragen worden gesteld.

De lezing begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom. De organisatie is in handen van EHBO Aarle-Rixtel.

Schrijf deze datum in uw agenda en kom maandag 7 oktober naar De Dreef.

    

 

Cursussen  2019 – 2020.

 2019:

Herhalingsles Reanimatie-AED:

 maandag 30 september

 

Cursus Eerste Hulp aan Kinderen:

Dinsdag 5 november - 12 november – 19 november – 26 november

Herhalingsles voor de groep uit Gemert op dinsdag 24 maart 2020.

 

Cursus reanimatie en AED:

woensdag 23 en 30 oktober

 

2020:

Herhalingsles Reanimatie-AED:

Maandag 2 maart

 

Cursus Reanimatie-AED:

Dinsdag 21 januari – 28 januari

                     en op

Dinsdag 3 maart en 10 maart.

 

 

 

AED-ALERT:

EHBO Aarle-Rixtel verzorgt  ook de herhalingslessen Reanimatie - AED            

samen met Stichting AED Alert (AAL).

Een grote groep vrijwilligers vormt een reanimatienetwerk in het dorp.

Op diverse plaatsen in het dorp hangen AED’s en de geregistreerde vrijwilligers zijn ingedeeld in ‘cirkels’. 

De Meldkamer Ambulancezorg stuurt adresgegevens van een slachtoffer naar AED-Alert.

AED-Alert zoekt de dichtstbijzijnde hulpverleners en stuurt hen een SMS-bericht met een opdracht.

De herhalingslessen voor deze vrijwilligers worden ook gegeven via de EHBO-vereniging in Aarle-Rixtel.

 

 

LAARBEEKOEFENING:                                                                                                                                                      

De Laarbeekoefening werd dit jaar georganiseerd door EHBO-Aarle-Rixtel.

Maandagavond 16 april kwamen de leden van Lieshout en Beek en Donk naar De Dreef

waar groepjes werden gevormd en de opdrachten werden uitgedeeld,

waarna iedereen met Hannie naar het ernaast gelegen scoutinggebouw vertrok.

Daar waren de nodige ongevallen gebeurd, zelfs buiten bij het grote kampvuur.

Naast de lotusslachtoffers waren er ook jeugdige scouts die verwondingen hadden opgelopen.

Nadat alle slachtoffers waren geobserveerd en gediagnosticeerd en door ieder groepje

een s.o. was behandeld, kwam iedereen terug in De Dreef waar de opdrachten

door Hannie werden besproken.

 

 

    Herhalingslessen
 
Om voor verlenging van een diploma in aanmerking te komen, dient iedere EHBO-er aan te tonen dat hij of zij nog steeds in staat is eerste hulp op correcte wijze te verlenen. Van een EHBO'er wordt dus verwacht dat deze blijft oefenen en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

 

Herhalingsavonden 2019/2020:

lestijden zijn op maandag van 20.00 tot 22.00 uur

2019    

16 september

Bewustzijnsstoornissen 7 groepen van oorzaken.
07 oktober Lezing dr. Bouten Hart- en vaatziekten
21 oktober Vergiftingen: accuut-chronisch. Preventie
04 november Valletsels oorzaken en gevolgen. Impact van krachten op het lichaam
18 november Competentietoets theorie en praktijk
02 december Verbandleer en werken met alternatieve materialen
2020    
20 januari Wonden met groot bloedverlies                        (in- en uitwendig) beknelling en amputatie
10 februari Oefening op locatie diverse ongevalssituaties
16 maart Emoties tijdens en na de hulpverlening.   Afwijkend gedrag bij een slachtoffer: paniek, doofheid, gezichtsverlies, verward, agressief. Oorzaken en wat hierbij te doen > diverse oefensituaties
20 april Kleine letsels - grote gevolgen infecties, schade en invaliditeit
11 mei Spier-, bot en gewrichtsletsels  
     
     

 

 

    Evenementen
 

 

Regelmatig wordt onze vereniging gevraagd  EHBO-ers te leveren om te posten
bij evenementen die door clubs of verenigingen worden georganiseerd. Bij veel
evenementen is dit ook een vereiste. Denk met name aan sportevenementen.
De laatste jaren wordt het voor onze vereniging echter steeds moeilijker
om EHBO-ers te leveren.

Het bestuur van de EHBO-vereniging ziet zich daarom genoodzaakt te stoppen
met het posten bij evenementen. Wel is het mogelijk om  EHBO-tassen bij ons te lenen.

Hierbij wordt 20 euro borg gevraagd en worden de gebruikte artikelen  in rekening gebracht.
Wij wijzen u erop dat u altijd één of meer van uw leden een cursus bij ons kunt laten volgen,

zodat u voortaan altijd zelf EHBO-ers in huis heeft.
Zij kunnen hun diploma ook geldig houden door de herhalingslessen bij onze
vereniging te volgen.

 

    AED
 

 

In Aarle-Rixtel is een netwerk van vrijwilligers die kunnen reanimeren met gebruik van een AED. Zij maken deel uit van AED Alert. Zij kunnen in geval van nood worden opgeroepen. Tijdens een opleiding reanimatie hebben zij ook geleerd hoe een AED (Automatische Externe Defibrillator) bediend moet worden.

Deze AED's hangen op veel plaatsen in het dorp en zijn dag en nacht toegankelijk.

Wie overweegt om zich aan te willen sluiten bij AED Alert kan een cursus Reanimeren volgen waarbij ook wordt geleerd hoe een AED bediend moet worden.

Informatie is verkrijgbaar bij de EHBO-vereniging.

 

 


  
 

 

LET OP: Soms gebeurt het dat een mail van de EHBO niet is aangekomen.

Deze blijkt dan in de spam-box te zijn beland. Controleer dit regelmatig.