Welkom
 

 

 

Wij heten u van harte welkom bij EHBO-vereniging 'Aarle-Rixtel'.
Op deze pagina bieden wij u een overzicht van onze activiteiten.

Maak links uw keuze uit een van de rubrieken voor meer informatie.


  

Let op: een verbandpost is niet 24 uur per dag bezet.
Neem bij levensbedreigende situaties altijd contact op met het alarmnummer 112 of met uw huisarts.
EHBO'ers kunnen alleen eerste hulp verlenen!


 

   Algemeen
 

 

EHBO Aarle-Rixtel is aangesloten bij de Nationale Bond voor EHBO en hiermee wordt een kwaliteit gegarandeerd wat zich uit op de manier waarop de lessen worden gegeven.

Er is een professionele kaderinstructrice en twee LOTUSsen (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding Slachtoffers).

De lessen worden gegeven in onze eigen oefenruimte in multifunctioneel gebouw De Dreef, Duivenakker 76, Aarle-Rixtel.  

Onze vereniging bestaat sinds 1953.

 


 

    Bestuur
 

 

* Court van Heijst, voorzitter

* Tine Kuijpers, secretaresse

* Frank Schepers, penningmeester

* Maria Swinkels, verzorging materiaal

* Ans Corbeij, P.R.

* Frank Smits, bestuurslid

 

 

     

 

 

 

   Nieuwsbrief
 

JUBILARISSEN IN HET ZONNETJE GEZET

Tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 22 februari 2016 zijn enkele leden in het zonnetje gezet. Deze jubilarissen zijn jarenlang lid van de EHBO-vereniging. Het zijn Karin Smit, 12,5 jaar lid, Marc Claassen, 25 jaar lid, Frank Schepers, Astrid Migchels en Lia v.d. Heuvel, 30 jaar lid. Zij ontvingen een bloemetje. Daarnaast is Piet Maas 40 jaar. Hij heeft veel voor de EHBO-vereniging gedaan. Als dank ontving hij een VVV-bon en een bloemetje.

Ook werd afscheid genomen van Anneke Giepmans als bestuurslid. Vanaf 1983 tot en met 2015 heeft zij in deze functie talrijke zaken voor haar rekening genomen. Wij zijn haar heel dankbaar voor al het werk dat zij al die jaren voor de EHBO heeft gedaan. Ook zij ontving een VVV-bon en een bloemetje.

                                                                      

Vraag van ambulancemedewerkers

Medewerkers van de ambulancediensten maken steeds vaker mee dat een patiënt/slachtoffer wel een mobieltje bij zich heeft maar dat het voor de hulpdiensten heel moeilijk is te achterhalen wie er in geval van nood gebeld moet worden.

Hiervoor is de ICE-code ingevoerd.

Iedereen wordt gevraagd (ook kinderen) om deze code in te voeren in zijn gsm.

Wat is de ICE-code?

ICE betekent: In Case of Emergency (in geval van nood).

Onder de naam ICE sla je het telefoonnummer op van de persoon die moet worden gebeld in geval van nood. Als je verschillende nummers wilt opslaan dan gebruik je de namen ICE1, ICE2, ICE3……enz.

Het is gemakkelijk te realiseren, het kost niets en het kan zeker een verschil uitmaken als het snel moet gaan. Politie, artsen, ambulancepersoneel enz. weten dan altijd wie er moet worden gebeld.

ICE is intussen internationaal erkend als afkorting.

 

         


 

 

    Cursussen
 
 

 

 

Eerste Hulp bij Kinderen:

De EHBO-vereniging in Aarle-Rixtel geeft in november 2017 de cursus Eerste Hulp bij Kinderen. Iedereen die met kinderen te maken heeft weet dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Kinderen zijn snel, doen onverwachte dingen en dan kan het gebeuren dat er bij een ongeluk(je) de vraag rijst: wat moet ik doen?

Tijdens de cursus wordt in vier avonden in theorie en praktijk geleerd hoe u moet handelen.  Aan het eind van de cursus ontvangt u een certificaat.

De cursus start bij voldoende aanmeldingen op woensdag 1 november. De andere avonden zijn op  8, 15 en 22 november, steeds van 20.00 - 22.30 uur.

De cursus wordt gegeven in De Dreef aan de  Duivenakker.

Veel zorgverzekeraars vergoeden de EHBO-cursus. Kijk hiervoor uw zorgpolis na.

Aanmelden kan via ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl of bij Ans Corbeij, tel. 0492 – 38 15 96.

 

CURSISTEN BEHALEN CERTIFICAAT EERSTE HULP BIJ KINDEREN    

De deelnemers aan de cursus Eerste Hulp bij Kinderen hebben deze op 18 januari 2017 afgesloten en een diploma ontvangen. Deze cursisten hebben de langere cursus gevolgd omdat zij het diploma nodig hebben voor hun werk. In vijf lessen leerden hoe ze moeten handelen wanneer een kind iets overkomt. Er werd onder andere geleerd wat te doen bij een kneuzing, verstuiking, wondbehandeling, verbanden aanleggen, botbreuken, ademhalingsstoornissen, reanimatie bij baby's/kinderen, stabiele zijligging en nog veel meer.    Deze cursisten zullen eenmaal per jaar een oproep krijgen voor een herhalingsles.                                                                              

 

 

 

Een ongeluk zit in een klein hoekje!

Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, op het werk of bij het beoefenen van een sport. Een verbrande vinger, een schaafwond, een valpartij of een verstuiking.

Iemand verslikt zich of krijgt een hartaanval. Er is geen bloed te zien, maar zonder snelle goede hulp kan hij wel doodgaan.

Iedereen kan helpen, als men maar weet wat men moet doen.

Ruim 300.000 mensen in Nederland hebben het diploma eerste hulpverlener. Zij hebben een cursus gevolgd, examen gedaan en een EHBO-diploma op zak dat ze door jaarlijkse vervolglessen geldig houden. Zij hebben les gehad in verbandleer, reanimatie en weten de AED te gebruiken.

EHBO-ers weten wat ze moeten doen. Zij zorgen ervoor dat de situatie niet erger wordt en dat er snel professionele hulp wordt ingeroepen. Ook zorgen zij ervoor dat 't slachtoffer zich niet eenzaam en hulpeloos voelt. Zij kunnen zelfs levens redden.

Spreekt dit u ook aan, vraag dan informatie aan of geef u op voor een cursus.

 

Cursisten behalen certificaat Reanimatie en AED             

De cursisten die in februari 2017 bij de EHBO-vereniging de cursus Reanimatie en AED hebben gevolgd, hebben deze succesvol afgerond en een certificaat ontvangen. In twee lesavonden hebben zij geleerd  wat te doen bij een circulatiestilstand (hartstilstand).                                                            

Dagelijks sterven mensen thuis, op het werk of tijdens het sporten aan een hartstilstand. Bij een hartstilstand is het van levensbelang zo snel mogelijk te handelen. Daarbij zijn de eerste minuten cruciaal. De cursisten weten na het volgen van deze cursus wat te doen in zo’n situatie.

Want..…Reanimeren kun je leren.

 

Nieuwe cursussen                                                          

 

Nieuwe cursus Reanimatie en AED: in De Dreef door docente Hannie Leijssen

Woensdag 04 oktober  2017

20.00 uur tot 22.30 uur

Woensdag 11 oktober  2017

20.00 uur tot 22.30 uur

Woensdag 21 februari 2018

20.00 uur tot 22.30 uur

Woensdag 28 februari  2018

20.00 uur tot 22.30 uur

Aanmelden via ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl of bij Ans Corbeij, tel. 0492-381596.

     

    Herhalingslessen
 
 
      

HERHALINGSLES REANIMATIE-AED

 

EHBO-vereniging Aarle-Rixtel geeft op dinsdag 17 en op dinsdag 24 oktober een herhalingsles reanimatie- AED.    Deze is bestemd voor mensen die de afgelopen jaren bij EHBO Aarle-Rixtel een reanimatiecursus hebben gevolgd en die hun kennis willen opfrissen.

De cursus wordt gegeven in De Dreef en duurt van 20.00 tot 22.30 uur.  De kosten bedragen 7,50 euro. U kunt zich aanmelden via ehbo-aarle-rixtel@onsbrabant.nl met de vermelding welke datum de voorkeur heeft.

 

 

 

 

 

Om voor verlenging van een diploma in aanmerking te komen, dient iedere EHBO-er aan te tonen dat hij of zij nog steeds in staat is eerste hulp op correcte wijze te verlenen. Van een EHBO'er wordt dus verwacht dat deze blijft oefenen en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Herhalingsavonden 2017 en 2018:

lestijden zijn op maandag van 20.00 tot 22.00 uur

2017  
25 september  
09 oktober  
30 oktober  
13 november  
11 december  
   
2018  
15 januari  
19 februari  
19 maart  
16 april  
28 mei  
   
   
   

 

Herhalingslessen Reanimatie-AED  2017 en 2018

03 oktober 2017  
31 oktober  2017  
23 januari 2018  
27 februari  2018  

 

    Evenementen
 

 

Regelmatig wordt onze vereniging gevraagd  EHBO-ers te leveren om te posten
bij evenementen die door clubs of verenigingen worden georganiseerd. Bij veel
evenementen is dit ook een vereiste. Denk met name aan sportevenementen.
De laatste jaren wordt het voor onze vereniging echter steeds moeilijker
om EHBO-ers te leveren.

Het bestuur van de EHBO-vereniging ziet zich daarom genoodzaakt te stoppen
met het posten bij evenementen. Wel is het mogelijk om  EHBO-tassen bij ons te lenen. Hierbij wordt 20 euro borg gevraagd en worden de gebruikte artikelen  in rekening gebracht.
Wij wijzen u erop dat u altijd één of meer van uw leden een cursus bij ons kunt laten volgen, zodat u voortaan altijd zelf EHBO-ers in huis heeft.
Zij kunnen hun diploma ook geldig houden door de herhalingslessen bij onze
vereniging te volgen.

 

 


 

    AED
 

 

In Aarle-Rixtel is een netwerk van vrijwilligers die kunnen reanimeren met gebruik van een AED. Zij maken deel uit van AED Alert. Zij kunnen in geval van nood worden opgeroepen. Tijdens een opleiding reanimatie hebben zij ook geleerd hoe een AED (Automatische Externe Defibrillator) bediend moet worden.

Deze AED's hangen op veel plaatsen in het dorp en zijn dag en nacht toegankelijk.

Wie overweegt om zich aan te willen sluiten bij AED Alert kan een cursus Reanimeren volgen waarbij ook wordt geleerd hoe een AED bediend moet worden.

Informatie is verkrijgbaar bij de EHBO-vereniging.