Welkom
 

 

 

Wij heten u van harte welkom bij EHBO-vereniging 'Aarle-Rixtel'.
Op deze pagina bieden wij u een overzicht van onze activiteiten.

Maak links uw keuze uit een van de rubrieken voor meer informatie.


  

Let op: een verbandpost is niet 24 uur per dag bezet.
Neem bij levensbedreigende situaties altijd contact op met het alarmnummer 112 of met uw huisarts.
EHBO'ers kunnen alleen eerste hulp verlenen!


 

   Algemeen
 

 

EHBO Aarle-Rixtel is aangesloten bij de Nationale Bond voor EHBO en hiermee wordt een kwaliteit gegarandeerd wat zich uit op de manier waarop de lessen worden gegeven.

Er is een professionele kaderinstructrice en twee LOTUSsen (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding Slachtoffers).

De lessen worden gegeven in onze eigen oefenruimte in multifunctioneel gebouw De Dreef, Duivenakker 76, Aarle-Rixtel.  

Onze vereniging bestaat sinds 1953.

 

 
 

 

    Bestuur
 

 

* Court van Heijst, voorzitter

* Tine Kuijpers, secretaresse

* Frank Schepers, penningmeester

* Maria Swinkels, verzorging materiaal

* Ans Corbeij, P.R.

* Frank Smits, bestuurslid

 

E-mail: ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl.

 

 


   Nieuwsbrief
 

    

Vraag van ambulancemedewerkers

Medewerkers van de ambulancediensten maken steeds vaker mee dat een patiënt/slachtoffer wel een mobieltje bij zich heeft maar dat het voor de hulpdiensten heel moeilijk is te achterhalen wie er in geval van nood gebeld moet worden.

Hiervoor is de ICE-code ingevoerd.

Iedereen wordt gevraagd (ook kinderen) om deze code in te voeren in zijn gsm.

Wat is de ICE-code?

ICE betekent: In Case of Emergency (in geval van nood).

Onder de naam ICE sla je het telefoonnummer op van de persoon die moet worden gebeld in geval van nood. Als je verschillende nummers wilt opslaan dan gebruik je de namen ICE1, ICE2, ICE3……enz.

Het is gemakkelijk te realiseren, het kost niets en het kan zeker een verschil uitmaken als het snel moet gaan. Politie, artsen, ambulancepersoneel enz. weten dan altijd wie er moet worden gebeld.

ICE is intussen internationaal erkend als afkorting.

                                                                  

 

 

     

    Cursussen
 

Eerste Hulp bij Kinderen:

De EHBO-vereniging start in het najaar weer met een cursus Eerste Hulp bij Kinderen. Iedereen die met kinderen te maken heeft weet dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Kinderen zijn snel, doen onverwachte dingen en dan kan het gebeuren dat er bij een ongeluk(je) de vraag rijst: wat moet ik doen? De cursus is bestemd voor ouders, grootouders, medewerkers op een kinderdagverblijf, kortom iedereen die met kinderen te maken heeft.  In vier avonden wordt in theorie en praktijk geleerd hoe in bepaalde situaties gehandeld moet worden. Aan het eind van de cursus ontvangen de cursisten een certificaat.  

Voor medewerkers van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal die de cursus voor hun werk moeten volgen bestaat de cursus uit vijf lesavonden en wordt afgesloten met een diploma. Dit diploma is 2 jaar geldig. Voor verlenging na 2 jaar moet jaarlijks een herhalingsles worden gevolgd.

De cursusavonden duren van 20.00 tot 22.30 uur en worden gegeven in De Dreef aan de  Duivenakker 76. Veel zorgverzekeraars vergoeden deze cursus. Kijk hiervoor uw zorgpolis na.

 

 

REANIMATIE EN AED:

In het voor- en najaar worden er cursussen Reanimatie en AED gegeven. In twee avonden wordt geleerd hoe te handelen bij een circulatiestoornis (hartstilstand). Dagelijks sterven mensen aan een hartstilstand, thuis, op het werk of op straat. Bij een circulatiestoornis is er acuut levensgevaar en dan is het van levensbelang om zo snel mogelijk te handelen. De eerste minuten zijn daarbij cruciaal. Op de cursus wordt geleerd hoe men een hartstilstand herkent en welke stappen vervolgens moeten worden doorlopen. Er wordt geleerd te beademen en borstcompressies te geven. De reanimatievaardigheden worden geleerd op een oefenpop. Daarnaast wordt het gebruik van een AED (een Automatische Externe Defibrillator) geleerd. Met behulp van een AED kan het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok gegeven worden wat het slachtoffer een grotere kans op overleven geeft. Deze AED’s zijn op veel buitenlocaties in Laarbeek te vinden.

Na afloop van de cursus ontvangen de cursisten een certificaat. 

De lessen duren van 20.00 tot 22.30uur en worden gegeven in de Dreef

Reanimeren kun je leren                                                    

 

 

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN:

Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, op het werk of bij het sporten. Een valpartij, een verbrande vinger, een geschaafde knie. Maar ook ernstige situaties zoals het bewustzijn verliezen, storingen in de ademhaling of een verkeersongeval. Dan wil niemand met lege handen staan, maar wil hulp bieden. Met het diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis weet men hoe te handelen.

De EHBO-cursus bestaat uit 10 lessen  en wordt afgesloten met een examen .

Het diploma blijft geldig door het volgen van herhalingslessen                                    

                                         

De EHBO-cursus wordt gegeven door de drie Laarbeekse EHBO-verenigingen gezamenlijk.

 

 

 

Cursisten behalen certificaat Reanimatie en AED             

CURSISTEN BEHALEN CERTIFICAAT REANIMATIE EN AED                                                                               In oktober 2018 hebben de cursisten van de cursus Reanimatie en AED deze succesvol afgerond. In 2 avonden hebben ze geleerd wat ze moeten doen wanneer iemand een hartstilstand krijgt. Daarbij is snel handelen van groot belang.  Daarnaast hebben ze geleerd om te gaan met een AED, dat is de Automatische Externe Defibrillator. Deze hangen op veel buitenlocaties in Laarbeek. De cursisten kunnen eenmaal per jaar een herhalingsles volgen. De data worden op de site vermeld.

CURSUS EERSTE HULP AAN KINDEREN SUCCESVOL AFGEROND                                                                     Op woensdag 21 november 2018 hebben de deelnemers aan de cursus Eerste Hulp aan Kinderen deze succesvol afgerond. Dit is een cursus bestemd voor ouders van jonge kinderen, grootouders of mensen die in hun werk met kinderen te maken hebben. Kinderen doen vaak onverwachte dingen en dan zit een ongelukje in een klein hoekje. In vier avonden hebben deze cursisten geleerd hoe zij dan moeten handelen.  Zij hebben een certificaat ontvangen.

NIEUWE CURSUS REANIMATIE EN AED 2019:

woensdag 6 en 20 februari 2019

 

 

 

 

    Herhalingslessen
 
      

AED-ALERT:

EHBO Aarle-Rixtel verzorgt  ook de herhalingslessen Reanimatie - AED            

samen met Stichting AED Alert (AAL).

Een grote groep vrijwilligers vormt een reanimatienetwerk in het dorp.

Op diverse plaatsen in het dorp hangen AED’s en de geregistreerde vrijwilligers zijn ingedeeld in ‘cirkels’. 

De Meldkamer Ambulancezorg stuurt adresgegevens van een slachtoffer naar AED-Alert.

AED-Alert zoekt de dichtstbijzijnde hulpverleners en stuurt hen een SMS-bericht met een opdracht.

De herhalingslessen voor deze vrijwilligers worden ook gegeven via de EHBO-vereniging in Aarle-Rixtel.

 

 

LAARBEEKOEFENING:                                                                                                                                                      

De Laarbeekoefening werd dit jaar georganiseerd door EHBO-Aarle-Rixtel.

Maandagavond 16 april kwamen de leden van Lieshout en Beek en Donk naar De Dreef

waar groepjes werden gevormd en de opdrachten werden uitgedeeld,

waarna iedereen met Hannie naar het ernaast gelegen scoutinggebouw vertrok.

Daar waren de nodige ongevallen gebeurd, zelfs buiten bij het grote kampvuur.

Naast de lotusslachtoffers waren er ook jeugdige scouts die verwondingen hadden opgelopen.

Nadat alle slachtoffers waren geobserveerd en gediagnosticeerd en door ieder groepje

een s.o. was behandeld, kwam iedereen terug in De Dreef waar de opdrachten

door Hannie werden besproken.

 

 
Om voor verlenging van een diploma in aanmerking te komen, dient iedere EHBO-er aan te tonen dat hij of zij nog steeds in staat is eerste hulp op correcte wijze te verlenen. Van een EHBO'er wordt dus verwacht dat deze blijft oefenen en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Herhalingsavonden 2019:

lestijden zijn op maandag van 20.00 tot 22.00 uur

2019  
14 januari botbreuken-oorzaken-risico’s en gevolgen
11 februari

jaarvergadering

11 maart

grote uitwendige bloedingen/ verbandleer

08 april

oogletsels –theorie en praktijkopdrachten

13 mei kleine verwondingen en letsels
   
   
   

 

 

2019:

Reanimatie herhaling: maandag 28 januari, 25 februari, 1 april ( ook voor certificaathouders)

Voor diegenen die bij ons een reanimatiecursus hebben gevolgd wordt op maandag 28 januari en op maandag 25 februari tegen een kleine vergoeding een herhalingsles gegeven. Hopelijk heeft men de opgedane kennis nooit nodig maar toch is het verstandig om eenmaal per jaar een herhalingsles te volgen. Tot voor kort ontving men een mailtje wanneer er weer een herhalingsles zou worden gegeven,  maar voortaan zetten we de data niet alleen op onze site  maar plaatsen we ook een oproep in de MooiLaarbeekKrant en wordt het vermeld op Omroep Kontakt. De les wordt gegeven in De Dreef, aanvang 20.00 uur. Aanmelden voor één van deze avonden kan door een mailtje te sturen naar ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl met vermelding van de lesdatum waar de voorkeur naar uitgaat. De volgende herhalingsles is op maandag 1 april.

 

Eerste Hulp aan Kinderen herhaling: 18 maart ( groep uit Gemert

 

 

    Evenementen
 

 

Regelmatig wordt onze vereniging gevraagd  EHBO-ers te leveren om te posten
bij evenementen die door clubs of verenigingen worden georganiseerd. Bij veel
evenementen is dit ook een vereiste. Denk met name aan sportevenementen.
De laatste jaren wordt het voor onze vereniging echter steeds moeilijker
om EHBO-ers te leveren.

Het bestuur van de EHBO-vereniging ziet zich daarom genoodzaakt te stoppen
met het posten bij evenementen. Wel is het mogelijk om  EHBO-tassen bij ons te lenen.

Hierbij wordt 20 euro borg gevraagd en worden de gebruikte artikelen  in rekening gebracht.
Wij wijzen u erop dat u altijd één of meer van uw leden een cursus bij ons kunt laten volgen,

zodat u voortaan altijd zelf EHBO-ers in huis heeft.
Zij kunnen hun diploma ook geldig houden door de herhalingslessen bij onze
vereniging te volgen.

 

    AED
 

 

In Aarle-Rixtel is een netwerk van vrijwilligers die kunnen reanimeren met gebruik van een AED. Zij maken deel uit van AED Alert. Zij kunnen in geval van nood worden opgeroepen. Tijdens een opleiding reanimatie hebben zij ook geleerd hoe een AED (Automatische Externe Defibrillator) bediend moet worden.

Deze AED's hangen op veel plaatsen in het dorp en zijn dag en nacht toegankelijk.

Wie overweegt om zich aan te willen sluiten bij AED Alert kan een cursus Reanimeren volgen waarbij ook wordt geleerd hoe een AED bediend moet worden.

Informatie is verkrijgbaar bij de EHBO-vereniging.

 

 


  
 

 

LET OP: Soms gebeurt het dat een mail van de EHBO niet is aangekomen.

Deze blijkt dan in de spam-box te zijn beland. Controleer dit regelmatig.